मोनसे जोबाद मुंदांखा बाथ्रा बुंनाय दं, बे जाबाय सोलोंथाइयानो इयुननि पासपर्ट। जायफोर सुबुंफोरा मैयानि सानाव साखा फारा जोदोंमोन दिनैनि साना बिसोरनि थाखाय खाबजाथाव जायो। जायनि थाखाय सोलोंथाइया भारत बायदि मोनसे हादरनि थाखाय गियान होनाय हारिमु गोनां आरो इयुननि साबिथाला बायदि हमथाना लाखियो।जाय बुहुमनाङारि दैदेनगिरिफोर लाबोयो आरो बेसोरनि सुबुं सानखोआ 18 बोसोर बैसोनि मादाव 41 जौखोन्दो जागोन।

गियानस्रथ नांगौ बायदियै सोलोंथाइनि सरसा खालामनायफोर जायनि गेजेरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरानो हानाय मानि खम बेसेनावनो गोरलैयै सोलोंनो हानाय आरो गियान होनो हानाय खालामदों।